Завдання і проблеми

Завдання і проблеми, над якими працював заклад

Є школи, в яких цінується
слово, – і це добре! Є школи, в
яких цінується справа, і це
добре! Є школи, в яких
цінується Особистість, – ми
за таку школу!

Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття) та Національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті чітко визначили політику розвитку української освіти: демократизація держави починається з демократизації школи, а інтеграція країни в європейський простір – із доступу громадян до якісної освіти та затвердження високого статусу педагогічних працівників в українському суспільстві.

Головним пріоритетом роботи педагогічного колективу гімназії є підвищення якості освіти та її відповідності сучасним стандартам на основі ефективного використання потенціалу ресурсів гімназії та реалізація такої системи навчання, яка забезпечує розвиток нахилів, здібностей і обдарувань у контексті досягнення кожною особистістю високих меж соціальної реалізації.

Минулий навчальний рік для освіти і для гімназії був роком переходу на новий зміст та структуру освіти основної школи, роком подальшої реалізації профільного навчання у старшій школі, кроком у напрямку впровадження національної системи зовнішнього незалежного оцінювання та новітніх інформаційних технологій.

Педагогічний колектив Скандинавської гімназії у 2010-2011 н.р. працював над вирішенням таких завдань:

 • подальше упровадження нових педагогічних технологій управління, навчання, розвитку й виховання;
 • продовжити роботу педагогічного колективу над новою науково-методичною проблемою: "Самореалізація творчої особистості в умовах гімназійного середовища"
 • проведення системи методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;
 • залучення вчителів до інноваційної, дослідно-експериментальної діяльності, створення, апробація та впровадження в практику нових навчальних програм, розробка підручників та посібників для викладання спецкурсів, факультативів;
 • подальша реалізація профільного навчання в старшій школі та удосконалення національної системи зовнішнього незалежного тестування;
 • створення оптимальних умов для обдарованих дітей, всебічне сприяння розвитку творчого потенціалу учнів;
 • розширення міжнародних партнерських зв’язків;
 • широке впровадження в організацію навчально-виховного процесу сучасних інформаційних технологій, систем інтерактивного мультимедіа;
 • тісна співпраця з батьківською громадськістю, посилення зв’язків трикутника вчителі – учні – батьки;
 • пріоритетним в роботі гімназії є турбота про збереження та зміцнення здоров’я дітей.

Специфікою гімназії є вивчення мов скандинавських країн: фінської, данської, норвезької та шведської. За цей рік наш заклад відвідало декілька делегацій вищезазначених країн, відбулися зустрічі з представниками посольств.

Співпраця, тісні контакти з посольствами відкривають для учнів та вчителів наступні перспективи:

 • стажування педагогів за кордоном;
 • залучення до навчального процесу фахівців іноземних держав як носіїв мови;
 • виїзд школярів на мовну практику, вивчення історії, культури, традицій народу, мова якого вивчається;
 • обмін делегаціями школярів та вчителів між гімназією та навчальними закладами Північних країн;
 • значне поповнення фонду бібліотеки спеціалізованою літературою за сприяння дипломатичних представництв в Україні та окремих навчальних закладів з-за кордону.

У гімназії проводиться значна пошукова робота з вивчення історії, культури та звичаїв народів скандинавських країн. Стало традиційним проведення фестивалів, відзначення національних свят, благодійних акцій тощо. У гімназії створений і активно працює євроклуб "Вікінги", у роботі якого беруть участь гімназисти 5-11 класів.

Міжнародна співпраця є одним з основних напрямків роботи Скандинавської гімназії, головною метою якої є всебічна інтеграція в європейську освітню спільноту, підвищення авторитету української системи навчання, розвиток партнерських стосунків між навчальними закладами скандинавських країн і гімназією, активізація пізнавальної діяльності учнів гімназії у вивченні історії культури, побуту, звичаїв та традицій Скандинавії.

З урахуванням цього провідна ідея гімназії – в безперервній загальноосвітній культурі, починаючи з 6 років та закінчуючи випускними класами. Навчання у закладі ведеться за єдиною програмою, що забезпечує природну наступність усіх вікових ступенів, спільні методологічні й педагогічні технології, широкі міжпредметні зв’язки. Обрана у гімназії ідеологія диктує свої пріоритети і стиль, включаючи стиль одягу, манеру спілкування і поведінку, смакові переваги. Корпоративна ідея глибоко пов’язана з концепцією закладу, з її методологічними і світоглядними підходами до навчання: починається з "фірмового значка" рідної гімназії, прапора, клятви гімназиста, з гімну закладу.

У Скандинавській гімназії визначені права вчителів: захищати свою професійну честь і гідність; обирати методику навчання і виховання, підручники, навчальні посібники; постійно підвищувати свою освіту і кваліфікацію.

Визначаючи технології як необхідний засіб покращення освіти, пріоритетним у роботі гімназії залишається здоров’я дітей. Під постійним наглядом перебуває питання харчування учнів.

Свято останнього дзвоника 2011 р.

Свято останнього дзвоника 2011 р.

<< Назад