Освітній процес у початковій школі


      Освітню програму для 1-2 і 3 класів загальноосвітнього  навчального закладу  І-ІІІ ступенів Скандинавська гімназія розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти та Типової освітньої програми О.Я.Савченко, затверджених наказом МОНУ від 08.10.2019 № 1272, № 1273 та підручників, посібників, рекомендованих МОН України.

      Освітня програма для 4 класів у 2020-2021 н.р. розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», наказу МОН України №407 від 20.04.2018 року «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня».

Режим дня учнів 1-х класів

 • 08.30-09.05 – 1-й урок
 • 09.05-09.20 – перерва (15 хв)
 • 09.20-09.55 – 2-й урок
 • 09.55-10.10 – перерва (15 хв)
 • 10.10-10.45 – 3-й урок
 • 10.45-11.05 – перерва на свіжому

повітрі (20 хв)

 • 11.05-11.40 – 4-й урок
 • 11.40-11.55 – перерва (15 хв)
 • 11.55-12.30 – 5-й урок

 

Режим дня учнів 2-4-х класів

 • 08.30-09.10 – 1-й урок
 • 09.10-09.20 – перерва (10 хв)
 • 09.20-10.00 – 2-й урок
 • 10.00-10.10 – перерва (10 хв)
 • 10.10-10.50 – 3-й урок
 • 10.50-11.05 – перерва (15 хв)
 • 11.05-11.45 – 4-й урок
 • 11.45-11.55 – перерва (10 хв)
 • 11.55-12.35 – 5-й урок
 • 12.35-12.45 - перерва (10 хв)
 • 12.45-13.25 – 6-й урок

 


      НУШ — це головна реформа Міністерства освіти і науки, розпочата за останні роки та запланована на десятиріччя вперед. Її ключова мета — створити школу, «у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті».


      Відтепер головне завдання для учнів українських шкіл — опанувати за 12 років навчання не просто окремі предмети, а й компетентності, серед яких:

 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною (якщо відрізняється від державної) та іноземними мовами;
 • математична компетентність;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність;
 • екологічна компетентність;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність;
 • вміння навчатися впродовж життя;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість та фінансова грамотність.

 


 

      Кожна з таких компетентностей — це комбінація знань, умінь, навичок, способу мислення, а також поглядів і цінностей. При цьому в рамках одного шкільного предмету учні - залежно від форми подачі того чи іншого матеріалу — можуть опановувати одразу кілька компетентностей.

      Зокрема, НУШ має сформувати в учнів такі вміння:

 

 • читати з розумінням;
 • висловлювати власну думку усно і письмово;
 • мислити критично та системно;
 • логічно обґрунтовувати свою позицію;
 • бути творчими та ініціативними;
 • конструктивно керувати емоціями;
 • оцінювати ризики;
 • приймати рішення;
 • розв’язувати проблеми;
 • співпрацювати з іншими людьми.

 


Навчання через діяльність

 • Відтепер ключове завдання вчителя — дати змогу учням засвоїти необхідний матеріал за допомогою діяльнісного підходу: школярі частіше щось робитимуть, замість сидіння за партами і слухаючи вчителя. Йдеться про: навчальні ігри, екскурсії, експерименти, групові проекти, моделювання життєвих ситуацій тощо.
 • Учні отримують цілісне уявлення про світ — вивчають явища з точки зору різних наук та вчаться вирішувати реальні проблеми за допомогою знань з різних дисциплін.

 

Про домашні завдання:

Учням першого класу нової української школи не задають домашніх завдань. А час на їхнє виконання в інших класах початкової школи обмежено: школярі другого класу мають витрачати на домашнє завдання не більше 45 хв, третьокласники — не більше 1 год і 10 хв, учні четвертого класу — максимум 1 год і 30 хвилин.

 


      Новий освітній простір

      За кошти державного і міських бюджетів перші класи було переобладнано відповідно до потреб НУШ. З’явилися конструктори LEGO для навчальних ігор, сучасні меблі та інтерактивні дошки.

У кожному першому класі НУШ створено вісім навчальних осередків:

 • для навчально-пізнавальної діяльності (при цьому парти чи столи мають бути одномісними)
 • змінні тематичні осередки (дошки/фліпчарти/стенди для діаграм та малюнків)
 • для гри (як настільних, так і рухливих ігор)
 • для художньо-творчої діяльності
 • куточок живої природи для проведення дослідів (пророщення зерна, догляд за рослинами, акваріум)
 • для відпочинку (з килимом для сидіння та гри, пуфами, подушками)
 • дитяча класна бібліотека
 • осередок вчителя.

 


      Харчування  (сніданки) для учнів початкової школи – безкоштовне. Керівник закладу освіти затверджує примірні двотижневі та щоденні меню. Водночас підприємства (організації), що забезпечують харчування дітей у закладах освіти, є відповідальними за якість та безпечність продуктів або готових страв, відповідно до наказу МОЗ та МОН від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах». У гімназії харчування забезпечує ТОВ «Pontem.ua».

      Норми харчування у навчальних закладах: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.204 р. №1591 Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

      Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах: Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005 року № 242/329 

      Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах: Наказ Міністерства освіти України та Міністерства охорони здоров’я від 15.08.2006 року № 620/563 

      Харчування пільгових категорій учнів: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 р. №856 Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

      Гігієнічний стандарт: Проєкт Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти (Додаток 4. Рекомендації із здорового харчування дітей в загальноосвітніх навчальних закладах)


 

Робота групи продовженого дня

      У сучасному світі, коли більшість батьків багато працюють, група продовженого дня є однією із форм виховання дітей і допомагає організувати комфортні  умови для їхнього відпочинку, розвитку, навчання і виховання в позаурочний час. Окрім самопідготовки спланована робота гуртків та секцій. Під час планування роботи групи вихователі враховують вікові особливості дітей, їхній інтелектуальний, моральний, естетичний, фізичний, духовний розвиток, цілеспрямовано спланована робота й правильно організований режим

.

Режим роботи групи продовженого дня для 1 класу
 

09.00-12.00  – навчання за розкладом

12.30-13.00  – обід

13.00-14.30  – прогулянка на відкритому повітрі

14.30–15.00 – спортивно-оздоровчі заняття, гурткова робота.

2 клас

12.35-12.45  – обід.

12.45-14.30 – прогулянка на відкритому повітрі.

14.30-15.15  – самопідготовка (45 хв).

15.15-16.15 – спортивно-оздоровчі заняття.

16.15-16.45 – полуденок/відпочинок.

16.45-17.45 – гурткова робота. 

17.45-18.35 – прогулянка (екскурсії).3-4 клас

12.35-13.25 -  прогулянка

13.25-13.40  – обід.

13.40-14.30 – прогулянка на відкритому повітрі.

14.30-15.40  – самопідготовка (1 год 10 хв).

15.40-16.40 – спортивно-оздоровчі заняття.

16.40-17.00 – полуденок/відпочинок.

17.00-18.00 – гурткова робота. 

18.00-18.35(45) – прогулянка на відкритому повітрі.