Прийом до гімназії

Правила конкурсного приймання дітей (учнів) до Скандинавської гімназії

Умови приймання учнів до Скандинавської гімназії розроблені на основі Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. № 389 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 04.07.2003 р. № 547/7868 та Статуту гімназії.

Приймання учнів до 1-х класів

 • Приймання учнів до 1-х (спеціалізованих) класів з поглибленим вивченням англійської мови, що входять до складу гімназії, здійснюється на основі конкурсного відбору.
 • Діти, які вступають до 1-х класів, подають:
  • заяву;
  • копію свідоцтва про народження;
  • медичну картку дитини.
 • Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу, проводиться з 1 квітня у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.
 • Співбесіда з дитиною включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до навчального плану гімназії. Такі завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор гімназії з погодженням з управлінням освіти.


У гімназії не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.

Чисельність педагогічної комісії, що здійснює співбесіду з дитиною, не перевищує трьох осіб, включаючи практичного психолога. Тривалість співбесіди – до 30 хвилин.

Приймання учнів до 2–11-х  класів

Приймання учнів до 2–11-х  класів здійснюється на конкурсній основі за наявності вільних місць.

 • Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводиться після закінчення навчального року (червень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), зарахування учнів відбувається за тиждень до початку занять нового навчального року.
 • Умовами конкурсу в гімназії передбачено проведення випробувань із навчальних предметів, що відповідають спеціалізації гімназії (українська мова, англійська мова, математика), в усній або письмовій формах (співбесід, диктантів, тестування, письмових робіт тощо).
 • Діти (учні), які за рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до гімназії наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
 • До гімназії подаються такі документи:
  • заява;
  • копія свідоцтва про народження (паспорта);
  • особова справа;
  • медична картка встановленого зразка.