Прийом до гімназії

Правила конкурсного приймання дітей (учнів) до Скандинавської гімназії

Умови приймання учнів до Скандинавської гімназії розроблені на основі Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. № 389 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 04.07.2003 р. № 547/7868 та Статуту гімназії.


Приймання учнів до 2–11-х  класів

Приймання учнів до 2–11-х  класів здійснюється на конкурсній основі за наявності вільних місць.

 • Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводиться після закінчення навчального року (червень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), зарахування учнів відбувається за тиждень до початку занять нового навчального року.
 • Умовами конкурсу в гімназії передбачено проведення випробувань із навчальних предметів, що відповідають спеціалізації гімназії (українська мова, англійська мова, математика), в усній або письмовій формах (співбесід, диктантів, тестування, письмових робіт тощо).
 • Діти (учні), які за рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до гімназії наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
 • До гімназії подаються такі документи:
  • заява;
  • копія свідоцтва про народження (паспорта);
  • особова справа;
  • медична картка встановленого зразка.
                                                                                 Шановні батьки!
      У зв’язку із значним перевантаженням навчального закладу, відсутністю вільних місць, допустимих нормами наповнюваності класів відповідно до чинного законодавства України, прийом дітей до 2-4, 5, 7-8, 10-11 класів 2018-2019 навчального року здійснюватись не буде.
                                                                                                                                                        Адміністрація