Робота психологічної служби гімназії

Робота психологічної служби гімназії

практичний психолог Брюханова Ганна Володимирівна (І категорія) та молодий спеціаліст Степанець Надія ВікторівнаЗ січня 2006 року в Скандинавській гімназії на посаді практичного психолога працює Брюханова Ганна Володимирівна (І категорія). З вересня 2008 року психологічну службу Скандинавської гімназії розширено – на посаді практичного психолога також працює молодий спеціаліст Степанець Надія Вікторівна.

Пріоритетні завдання роботи психологічної служби, які успішно вирішуються:

 • налагодження безперервної роботи психологічної служби;
 • постійна участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного особистісного розвитку дітей і учнівської молоді, збереження їх повноцінного психічного здоров’я;
 • проведення психолого-педагогічного вивчення готовності дитини до навчання в період її переходу з однієї вікової групи до іншої, допомога у виборі навчального закладу згідно з рівнем розвитку дитини;
 • впровадження розвивальних, корекційних програм навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих, вікових особливостей різних категорій дітей;
 • сприяння вибору підлітками професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, підготовка учнів до свідомого життя;
 • здійснення превентивного виховання, профілактики злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших узалежнень і шкідливих звичок серед підлітків;
 • сприяння формуванню психологічної культури учнів, педагогів, батьків, консультування з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.

Вивчення соціального запиту на здійснення психологічного супроводу:

 • вивчення динаміки сприйняття освітнього простору новими учнями гімназії;
 • співпраця з батьками учнів через залучення батьків до Клубу "Школа усвідомленого батьківства", безперервна робота якого стала традицією;
 •  здійснення роботи з розвитку когнітивних процесів в учнів гімназії;
 • сприяння створенню атмосфери зацікавленості учнів в особистому успіху, а також в успіхах товаришів;
 • розвиток єдності мотиваційної діяльності, пошукової та рефлексивної сфер особистості школярів на основі співробітництва та співтворчості;
 • ­профконсультування старшокласників та їх профорієнтація;
 • профілактичні тематично диференційовані лекційно-тренінгові заняття, профілактичні фотовиставки та кінолекторії щодо запобігання вживання молоддю наркотичних та інших хімічних речовин, запобігання розповсюдження ВІЛ/СНІДу серед молоді.

Найбільша кількість запитів від батьків надходить з питань порушень у поведінковій сфері дитини (стосунки з батьками, з братами або сестрами, у навчальній поведінці, відношення з однолітками, статус дитини у класі та ін.); запити від учнів – з питань міжособистісних стосунків та стосунків між юнаками і дівчатами, питання статевого виховання. Аналізуючи запити молоді за попередні роки практики психолога, можемо говорити про збільшення кількості звернень підлітків та молоді з питань сексуальної поведінки, що свідчить, з одного боку, про відвертість, відкритість молоді та довіру до професії психолога, а з іншого боку, про низький рівень обізнаності молоді щодо психологічних аспектів стосунків з причини відсутності достатньої кількості інформації. Також від учнів 9-х та 11-х класів надходили запити щодо питань профорієнтації. Значно збільшилась загальна кількість звернень як від батьків, так і від вчителів щодо психологічного супроводу учнів, у яких несподівано значно знизився навчальний рівень (як правило, з причин порушення емоційної рівноваги та різких змін у зоні комфорту).

У кабінеті психолога У кабінеті психолога Скандинавської гімназії

У кабінеті психолога

У 2010-2011 н.р. збільшилась кількість звернень від батьків та класних керівників щодо налагодження ефективної співпраці у трикутнику "вчитель-батьки-учні". Згідно із запитами було надано консультації батькам та вчителям щодо шляхів позитивного впливу та співпраці з окремими підлітками.

Пріоритетні напрямки діяльності:

 • особистісно орієнтований підхід до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів;
 • корекція поведінкової сфери учнів, у т.ч. і навчальної поведінки;
 • розвиток навчальних здібностей дітей;
 • профілактика негативних явищ серед підлітків та молоді;
 • родинне виховання, співпраця з батьками на базі Клубу для батьків "Школа усвідомленого батьківства".

Постійно діючі форми роботи протягом року:

 • ­консультування індивідуальне, групове та сімейне;
 • індивідуальна діагностика;
 • ­групова діагностика;
 • ­розвиваючі заняття з молодшими школярами;
 • лекційно-тренінгові тематичні заняття з учнями середньої та старшої школи;
 • просвітницька робота для батьків;
 • просвітницька робота для учнів;
 • корекція поведінки окремих учнів;
 • розробка тематичних анкет.

Участь у заходах та співпраця з громадськими організаціями:

 • проведення круглих столів для педагогічних працівників;
 • проведення тренінгів для педагогічних працівників;
 • виступи на батьківських зборах;
 • участь в інноваційно-оздоровчих просвітницьких програмах "Молодь на роздоріжжі" (психологи гімназії мають диплом викладача даного курсу), "Рівний-рівному" спільно з МБО "Кіндердорф Україна";
 • участь у дитячо-юнацькому волонтерському русі щодо формування здорового способу життя відбувався шляхом пропагування в ігровій формі на перервах учнями старшої школи учням початкової школи здорового способу життя;
 • опрацювання питань статевого виховання молоді, репродуктивного здоров’я, планування сім’ї проводилось психологічною службою у співпраці з фахівцями Дружньої Клініки для молоді (лікар андролог для хлопців та лікар гінеколог для дівчат);
 • батьківський всеобуч з питань пропаганди здорового способу життя проводився в рамках проекту Клуб для батьків "Школа усвідомленого батьківства", заняття в якому проводяться 2 рази на місяць, а також протягом року на батьківських зборах з використанням фрагментів просвітницько-оздоровчої програми "Молодь на роздоріжжі";
 • інформаційно-профілактичні заходи щодо запобігання поширення ВІЛ – інфекції серед неповнолітніх проводились в рамках просвітницько-оздоровчої програми "Молодь на роздоріжжі" у формі лекційно-тренінгових занять.;
 • профілактика наркоманії, токсикоманії, алкоголізму серед неповнолітніх проводилась спільно з Міжнародним Благодійним Фондом "СОС – дитяче містечко" у формі екскурсії фотовиставкою, наданою МБФ "СОС – дитяче містечко" та проведеною екскурсоводом-психологом з Фонду. Також даний Фонд сприяв проведенню профілактичних кінолекторіїв для учнів 7–11 класів. Також кінолекторії було проведено юристом та психологом Інституту проблем наркоманії та наркозлочинності. Також проводились кінолекторії за освітньою програмою "НАРКОНОН";
 • на запит МОН України лекційне заняття "Безпека дітей в Інтернет мережі";
 • лекційне заняття "За здоровий спосіб життя: здорове харчування – запорука збереження здоров’я" у співпраці з дитячою поліклінікою №1 Дарницького району м.Києва.

Програма "Молодь на роздоріжжі" Програма "Молодь на роздоріжжі" в Скандинавській гімназії

Програма "Молодь на роздоріжжі"

Протягом 2010–2011 н.р. робота психологічної служби здійснювалась за напрямками:

 1. Психодіагностика індивідуальна та групова:
  • вхідна психодіагностика рівня розвитку навчальних здібностей в учнів перших класів, рівня їх готовності до навчання;
  • вивчення адаптації учнів перших класів до шкільного режиму та нового навчального простору;
  • виявлення обдарованих дітей в 1-х класах з високим рівнем інтелектуальних показників;
  • діагностика адаптації в базовій школі учнів 5-х класів та їх готовності до навчання у середній школі;
  • дослідження рівня тривожності учнів 5-х класів, рівня сформованості учнівських колективів 1–5 класів;
  • вивчення сприйняття навчального простору учнями 1-х, 5-х класів;
  • дослідження міжособистісних стосунків у колективах 9–11-х класів (соціометричне дослідження за методикою Дж.Морено);
  • діагностика професійно важливих якостей та складання на основі батареї тестів індивідуальних професіограм для учнів 9–11-х класів в рамках профорієнтації.
 2. Консультаційна робота:
  • індивідуальна для батьків учнів, вчителів, учнів;
  • групова для батьків (сімейна консультація), для вчителів, для учнів;
  • робота консультативного пункту "Швидка допомога" для учнів, педагогічних працівників та батьків.
 3. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота:

  • з учнями з порушеннями у навчальній сфері (формування навчальної мотивації, розвиток навчальних здібностей – процесів уваги, пам’яті, мислення, темпу роботи);

  • з учнями з порушеннями у поведінковій сфері – індивідуальна та групова;

  • з емоційною сферою учнів – індивідуальна та групова (раціональні та іраціональні страхи, підвищений рівень тривожності, та ін.);

  • проведення корекції поведінки окремих учнів.

 4. Ділові ігри, тренінги, просвітницька робота в Скандинавській гімназіїПроведення ділових ігор, тренінгів, просвітницької роботи тощо:

  • для учнів з порушеннями у поведінковій сфері "Стилі спілкування", "Калейдоскоп дружби", "Толерантність" та ін.;

  • з педагогічними працівниками "Особистісний та груповий коучінг", "Безконфліктне ділове спілкування", релаксаційна робота з вчителями;

  • для батьків "Спілкування в сім’ї" – профілактика запобігання насилля в сім’ях, "Дитячо-батьківські стосунки", "Поринемо у дитинство" та ін.;

  • ігри з елементами тренінгу для батьків разом з дітьми – профілактика порушень поведінки у дітей, запобігання насилля у сім’ях;

  • традиційною стала робота Клубу для батьків "Школа усвідомленого батьківства".

Тренінг з професійного самовизначення для учнів 9-х класів Тренінг з професійного самовизначення для учнів 9-х класів в Скандинавській гімназії

Тренінг з професійного самовизначення для учнів 9-х класів

<< Назад