Діяльність Ради гімназії

Діяльність Ради гімназії

Дієвою і результативною формою державно-громадського управління процесом навчання і виховання є Рада гімназії. Основною метою діяльності загальногімназійних зборів і Ради гімназії стало включення у навчально-виховний процес всіх учасників навчально-виховного процесу: учнів, батьків, учителів і адміністрації з урахуванням їх здібностей і можливостей.

Завданнями Ради гімназії є: підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними інституціями; визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку гімназії; створення незалежного педагогічного клімату в гімназії; підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів; сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів; зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та гімназією з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

Систематично відбувалися засідання Ради гімназії, на яких розглядалися питання перспективного плану роботи, режиму функціонування гімназії. На круглих столах за участю представників учнівського самоврядування, батьків, вчителів розглядалися питання щодо правил конкурсного прийому дітей до гімназії, нагородження кращих учнів похвальними листами, роботи з талановитими та обдарованими дітьми.

Засідання Ради Скандинавської гімназії Засідання Ради Скандинавської гімназії

Засідання Ради гімназії

 

<< Назад