Науково-методичний семінар

Науково-методичний семінар

Вчителі початкових класів гімназії постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня. З цією метою спільно із співробітниками лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України проводиться експериментальна робота на базі нашої гімназії, однією з напрямків якої є надання науково-методичної допомоги вчителям початкових класів.

22 лютого відбувся черговий науково-методичний семінар з проблемних питань викладання української мови у початкових класах. Перед вчителями виступили:  М.С. Вашуленко, академік, дійсний член НАПН України, доктор пед. наук, професор, автор «Букваря» та інших підручників; О.Ю. Прищепа, канд. пед. наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України; К.І. Пономарьова, канд. пед. наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України.

Науково-методичний семінар

семінар з проблемних питань викладання української мови у початкових класах

<< Назад