Домашні завдання з усіх предметів на час карантину (частина ІІ)

Класи Предмет 5 6 7 8 9 10 11
Українська мова §24, с.89 -вивчити; впр. 186, 183, 185 §§45 – 46; впр. 373 (у), 380 (у), 381 (письм. І і ІІ частини), 382 (у), 384 (письм.). 7-А
§ 29; впр. 328; 330; 332.
7-Б, В,Г, Д
§31 – 32; впр. 356, 363, 364; §32; впр. 378, 379.
§24; впр. 281, 282, 283, 284, 285. §22-23 впр. 286 (у); 287 (п) 10-А,Б,В
с.208-211 впр.150.172
10-Г
впр.551; написати реферат про одного із сучасних письменників
впр. 408, 415
Українська література с.170 - 175 читати; завдання 3 (с.175) письмово Читати і переказувати В.Нестайко «Тореадори з Васюківки» с. 186-190; с. 188 п. 1 – 8 (у); 9, 10 (письм.); с.191 п. 1 – 10 (у); вивчити напам’ять за вибором (с. 187 - 189) Вивчити напам’ять І.Малкович «З янголом на плечі…»; с. 188; п. 1- 6, 9, 10 письм.; с.190 – 193, п. 1-12 письм. Прочитати Т.Шевченко «Гайдамаки», «Катерина»; знати зміст. Знати зміст М.Коцюбинський «Тіні забутих предків», прочитати «Людина», «Земля»О.Кобилянської. У зошиті записати аналіз творів О.Довженка «Зачарована Десна», «Україна в огні»
Російська мова Підручник Баландіна (2015) Заняття 5-7 вивчити; вправи 26, 29, 35; с.27-30 прочит., впр. 38. 8-А
§§ 27; впр. 311, 319, 326, 329.
8-Б, В, Г
«Грамотей» с. 32-33, впр. 30, 32
Підручник Пашковська §§20 - 23; впр. 148, 156; «Грамотей» впр. 33, 34 1.Повторити особливості публіцистичного стилю. 2. Письмово- відгук на витвір мистецтва або переказ тексту публіцистичного стилю на тему «Мистецтво в житті людини». «Грамотей» с.40-45, завдання в зошитах.
Зарубіжна література Прочитати роман Елеанор Портер «Полліанна» с.116 – 128 Прочитати В.Короленко «Сліпий музикант» Шолом-Алейхем «Пісня над піснями»; с.138 – 140 виписки; с. 146, 148, 152, 156 усні відпов. на пит. С. 223 – 225 конспект; с. 223 – письмові відпов. на пит..; 224 п. 1 – 4 письм. Життєвий і творчий шлях Г.Гейне, Байрона (хронологічна таблиця) 10-А, Г
Характеристика образів Анни Кареніної та Костянтина Левіна. Прочитати А.Чехов «Скрипка Ротшильда»
11-Б
Життєвий і творчий шлях Б.Пастернака; Прочитати Б.Брехт «Життя Галілея»
10-Б,В
1. Підготовка до дискусії «Проблематика творів Толстого, Флобера, Чехова»(усно) 2.Письмово-художнє есе «Людина у творах класиків».
Англійська мова SB с.56 впр.1,4 с.58 WB с. 54. Mod.-6 виписати слова у словник SB с.98-101 с.107-вивч.слова, скласти 20 речень, с.110 вивч.слова Аcross Ukr.c.14-18 SB с. 54-55 впр. 1-6 (виписати слова, вивч.) ст. 56 №2-5 WB ст.52-53 впр.1-6 SB с. 54 впр.1 (вивч.слова), впр.2(читати -перекл.) WB.с.50 впр1,5 (письм) с.51 впр.6 с.54-55 (письм) SB с. 58 (вивч.лексику,слова –в словник) с.59 впр.8 вивчити, с.60 WB ст. 63-64 WB с.118-123; всі вправи, лексику повтор. Unit 1-3 W.B.с.92-93 R-up с.66-68
Ділова англійська мова - - - - - підручник ст. 31-32 ст. 95-96(всі завдання)
Країно-знавство - - - - - с.28-29 впр.1-3 с.96-97(впр.2-4)
Англійська література - - - - - с.58-63 с.62-63 ст. 52-55 (читати, виконати всі завдання)
Німецька мова 5-А,Б,В
LB с. 36-37 AB с. 34-35
5-Г,Д
LB с. 37-38 AB с. 34-35
6-А,Б.В,Д,Є
LB с. 36-37 AB с. 34-35
LB ст. 36-40 AB ст. 33-39 LB с. 36-37 AB с. 38-39 LB ст. 57-65 AB ст. 54-63 LB ст. 133,134 вивчити слова LB ст. 30-35 AB ст. 24-30 LB ст. 147 вивчити слова LB ст. 88-99 AB ст. 77-87 LB ст. 151-152 вивчити слова
Історія України §16 – 17 читати, переказувати §33-34, у зошиті. §15-16; §10-14 повторити ; 8-А, В
§26 - 27
8-Б, Г
§§ до 25 включно, відпов.на пит.
§21 - 23 10-А,Б
§41-47 вивч. тему «Україна в умовах НЕПу», відпов.на пит.
10-В, Г
§45-50 за підр. Турченко
§ 28, 29 вивчити
Всесвітня історія §4, с.150-162; §5 с.163-176
7-А, В
§3 с. 142-149; §5 с.163 – 176.
8-А, В
§17-19,
8-Б, Г
§ 15-16 чит.,відп. на пит.
§17, с.141 – 145; § 18 10-А, Б
підр. Щупак §22;
10-В, Г
§15-16; §19-21 повтор.; §22 вивчити.
§19-20 вивчиити
Правознав- ство - - - - §14-16 §13-15 включно -
Географія - - §34-36, тести с.109.175 §29-30 § 22-23 презентації та проекти на тему «Туризм в Україні» -
Біологія §-§ 37-39 с. 55-58 §-§ 31-33 с. 78-82 §-§36-38 с.66-69 §-§ 32-33 с.87-89 §-§30-33 с.75-77
Математика §25 № 973, 977, 985 §26 №1021, 1024, 1035
5-Г
№ 715, 716, 728, 729, 733-736, 739, 740
6-Б
Розділ 4, §21 №933, 936 §22 №949, 951 §23 №999, 1026
6-А,В,Г,Д,Є
§23 , пит. 1-8 письм. с. 174 Зб. вар.1 №166-168, 120, 169-171, 123 §25 , пит. 1-7 письм. с 189 Зб-ик вар.1 №172-175, 124 №176-178, 125 К. .р. №7 с. 114 вар.1. контр.р №5 п6 с.113 вар.1
Алгебра 7-Б, Г, Д
підр. стор 140, §17, №651, 653, 657, 661, 664
7-В
§18 № 702,706,715,718, 725
8-А,Б,Г
§.14 підручник Бевз №№621-630, 640, 647-649
8-В
§.11 № 351, 354, 356, 358, 362 §.12 № 378 ( у), №379, 391( у), №383

Варіант № 10, 11, 12
9Б, В, Г
§13 №№451, 456, 458
10-А,В
підгот.до к.р. збірн.Мерзляк А. (1 вар.) № 129,133,135(6),138(7)
10-Б,Г
Зб. задач Мерзляк А.Г. ( 1 варіант) №109(1,2,3,4,5,6,8) №№110,111,112(1) Підручник §.18 № 488, 489, 497, §19 № 512
11-А,Б
§17 № 2(2,4),3(2,4),4(2,4) п.17.2 № 2,3.4(1,5)
11-В
§18 № 1,3.5,9 §19 пр.№ 1-4 зб.стор.80 к.р.№4
Геометрія 7-Б, Г, Д
підр. стор.105, §14, №12, 17, 20, 25 7-В §13 доведення теореми № 36,37,38,39
8-А,Б,Г
п.14, №№600-604, 612
8-В
Підручник Геометрія 8 Розібрати ключову задачу на стор. 88 письмово Виконати в зошиті №№ 426, 427, 428, 429, 431
§12 №№417, 420, 427, 430, 431, 432 ДПА вар 13-14 10-А,В
підгот.до к.р. «Паралельність площин» «Паралельне проектування» зб.Мерзляк А.і (1 вар.) № 150,152,155.160,176,177
10-Б,Г
Зб. задач Мерзляк А.Г. ( 1 варіант) №№ 172, 175, 176, 179, 181. Підр. §8 Виконати тест. завдання з повн. обґрунт-ням с. 104-105
11-А,Б,В
§24-25 № 951,955,956,958 §26 вивчити
Екологія §5-6 (робота над проектом)
Фізика - План вивч. теми: 1)Сила тяжіння. Вага. Невагомість 2) Сила пружності. 3)Сила тертя. §14-чит. §15-консп. с.131 №1-3-письм. §16-консп. проекти, презентації. доповіді § 24-29 заповнити табл. с.129-тест 10-В
§31(1-3) впр.27(1.5.7) §32,33 впр.28(3-6) проекти, презентації. доповіді
§ 42-51 повт. впр.26 (1-10)
10-А,Б,Г
§13-15 повт. § 18.19-опрац., зроб. Конспект с.186 № 15-17
11-А,Б,В
§42-51 повт. §57.58 опрац.,зроб. конспект впр.30(1,2)
повт. §13,14,15 №3-7 .95 §5.8,9.11,12,13,14 конспект §22.23,24 № 2-3 с.142 конспект §18.19 № 1-4 с.154 конспект §13 за підр.Ярошенко № 4 с.141
Шведська мова КВ ст. 40-41 вивч.слова ОВ ст. 30-31 вивчити записані слова, написати текст за зразком повт. лексико-граматичний матеріал, вивчити слова КВ ст. 40-41, вивч. слова ОВ ст. 38-40 опрацювати текст, вивчити слова повт. лексико-граматичний матеріал, вивчити слова повт. лексико-граматичний матеріал, вивчити слова
Норвезька мова підручник ст. 49-53; ст. 53 скласти 3 діалоги підручник ст. 135-139 чит. І переклад.; ст. 213 (18 А,В) вивч.слова самостійно закінчити роб.зошит тема 4 «Звичайний день», та 5 «Котра година» позакласне читання «Карлсон, що живе на даху» ІІ розділ прочитати всі тексти з ТВ ч.6 та перекласти . Тема «Масмедіа і інформація» ТВ ст. 31-33 АВ ст. 44-47 ТВ ст. 79-81 АВ ст. 103-104
Данська мова ст. 30 № 1, ст. 32 № 1 назва овоча у множині в зош.(10 речень) вивчити лексику «Зовнішність та характер людини», вивч.правила підготувати презентацію «Захист довкілля. Проблеми екології», вивч.правила підготувати презентацію «Глобальні проблеми людства», вивч.правила, слова підготувати презентацію «Визначні столиці країн світу», робота з текстом «Лісабон» підручник с. 222-225 робота з статтею «Er danskere virkelig miljobevidste?»,підгот. до словник. диктанту за статтею
Фінська мова підручник ст. 62-63 підручник ст. 40-46 підручник ст. 69-78 підручник ст. 99-109 робота з текстом (ксерокс), наисати твір «Моя кімната» ст. 37-39 чит. і переклад., ст. 40-42 вправи ст. 49-50 заповнити таблиці, ст. 48,50 чит. і перекладати, ст. 61-62 № 1-3
Інформати ка п. 3.2, 3.3. Намалювати зимовий пейзаж в Графічному редакторі П.п. 4.2-4.3. Відповісти на питання п. 4.2-4.3 прочитати, відповідати на питання. Підручник «Інформатика. 7 клас.» Й. Ривкінд. На порталі studio.code.org обрати курс 3, пройти Етап 2 та Етап 3. Пояснити використання блоків Повторення. На порталі studio.code.org обрати курс 4, пройти Етап 2 та Етап 3. Пояснити використання блоків Розгалудження (якщо…).
Технології Підготувати стислу доповідь за темою «Ексель-арт» (навести приклади, пояснити поняття, з’ясувати коли, де і ким винайдено і з якою метою) Ставорити власний арт. Результат в форматі xls, xlsx, надіслати на електронну пошту викладачеві.
Економіка Підготувати стислу доповідь за темою «Історія розвитку економічної науки. Еволюція економічних думок» Самостійно опрацювати тему «Максимізація прибутку на підприємстві»

<< Назад