Домашні завдання

Домашні завдання 5 класи

СКАЧАТИ ЗАВДАННЯ

Предмет
Завдання
Українська мова
 • Повторити § 13-25. Ознайомитись з § 26-30, 32
 • Виконати завдання:
  • впр. 59 (1, 2, 3, 4) - усно
  • впр. 60 (2) – письмово
  • впр. 105 – письмово
  • впр. 130 (скласти речення за поданими схемами)
 • Вивчити найуживаніші вставні слова, вивчити їх (§ 22 ст. 69)
  • впр. 147 - письмово
Українська література
 • Л. Глібов ст. 100- 103 – виразно читати, переказувати. Письмова відповідь на пит. ст. 104 № 7.
 • Прочитати «Літописні оповіді» ст. 113-118 – читати, переказувати.
 • Вивчити напам’ять Л. Глібова «Квіткове весілля» або «Химерний, маленький». Вивчити напам’ять один вірш про Київ.
 • Знати поняття з теорії літератури: віршована мова, рима, строфа, загадка, метафора, акровірш, прислів’я, приказки, літопис (Записати в зошит). Підготовка до опитування за змістом (тести).
Зарубіжна література
 • Прочитати:
  • С. Маршак «Дванадцять місяців»
  • Дж. Р. Кіплінг «Мауглі», «Рікі-Тікі-Таві»
  • Поезія Гете, М. Лермонтова (вірші про природу)
Англійська мова
 • Повторити граматичні категорії:
  • дієслово to be (ст. 10-12 SB)
  • структура have got (ст. 22-24 SB)
  • Present Simple (ст. 40-44 SB)
 • Повторити лексичний матеріал: 
  • Unit 9-16 (ст. 117 – 118)
  • Виписати слова з Unit 17-20 (ст. 118 SB) у словник
 • Підготувати проект на вибір за темами:
  • About Myself
  • My Family
  • My Working Day (10-12 речень)
Шведська мова
 • Повторити граматичні категорії
  • особові займенники (s.11 KM)
  • порядок слів у реченні (KM. s. 14-15; 30)
  • «inte» - місце у реченні (KM. s. 28)
 • Підготувати лексичній матеріал за темою
  • «Погода» (10-15 речень)
  • «Моя сім’я» (ÖVB s. 14 KM. s. 19, 25)
 • Нова лексика ÖVB s. 28
Німецька мова
 • Повторити граматичні категорії:
  • дієслова haben та sein в теперішньому часі,
  • порядок слів в розповідному і питальному реченні,
  • числівники 1-100,
  • особові закінчення дієслів,
  • відмінювання слабких дієслів.
 • Закріпити лексичний матеріал за темами:
  • «Моя сім’я»
  • «Професії»
Математика

Для 5-А, Б, В, Г, Д

 • Повторити § 15-20
  • Розв’язати номери зі збірника Мерзляк, Полонський
   «Математика 5 клас» ст. 42-46, 92-96: № 99, 101, 103, 104, 107, 113, 111, 119, 120, 130, 133, 135, 136, 138, 140, 142, 145, 146.
 • Ознайомитись з § 21.
  • Прочитати, знати формулу об’єма паралелепіпеда
  • Розв’язати номери з підручника ст. 154: № 621, 622

Для 5-Є

 • Повторити § 17. Виконати вправи № 470, 471, 475, 477, 480, 482, 486, 488, 492, 495, 503, 505, 506, 510-520 (для тих, хто був відсутній).
 • Ознайомитися із темами:
  • Ділення з остачею. § 18 № 535-538, 544-547 
  • Квадрат і куб числа. § 19 № 561-572 
  • Площа. Площа прямокутника. § 20 № 577-590
Природознавство

Тема: Світ явищ, в якому живе людина

 • Теплові явища

Прочитати § 12 ст. 45-48.

Виконати завдання на ст. 48, висновки записати у роб. зошит.

 • Світові явища

Прочитати § 13 ст. 48-53.

Дати відповіді на запитання на ст. 53 (1-4) – усно

 • Магнітні явища

Прочитати § 14 ст. 53-57.

Дати відповіді на запитання на ст. 57 – усно

Виконати завдання на ст. 56, висновки та пояснення записати у роб. зошит.

Історія Вступ до історії України. § 9-14, виконати завдання ст. 84-86