Домашні завдання

Домашні завдання 10 класи

СКАЧАТИ ЗАВДАННЯ

Предмет
Завдання
Українська мова
 • Повторити синоніми, омоніми, пароніми.
  • Записати 10 синонімічних рядів (не менше трьох слів у кожному).
   Наприклад:
   1-й ряд: сильний, дужий, могутній.
   2-й ряд: оселя, хата, будинок, квартира.
  • Записати 10 пар паронімів.
   Наприклад:
   адресат – адресант громадянський - громадський
 • Опрацювати матеріал. § 25 ст. 114 – 121. Виконати всі вправи.
  • § 26-28. Виконати вправи 230, 234, 235, 257, 271, 277
 • Виконати тести на ст. 140-141
Українська література
 • Прочитати І. Франко «Мойсей», «Перехресні Стежки», «Украдене щастя»
 • Вивчити напам’ять І. Франко «Гімн», «Чого являєшся мені у сні» або інші вірші зі збірки «Зів’яле листя».
 • Написати розгорнуті відповіді на питання
  • У чому, на мою думку позитивний Стальський?
  • Хто у кого вкрав щастя? Пояснити назву твору.
 • Опрацювати самостійно тему «Життєвий і творчий шлях П. Грабовського за підручником і хрестоматією
 • Опрацювати біографію Лесі Українки. Прочитати твір «Лісова пісня».
Англійська мова
 • Повторити граматику

Future Forms (Round-Up 5, ст. 25-26)

Passive Voice (Round-Up 5, ст. 57)

Causative Form (Having something done)

(Round-Up 5, ст. 116)

 • Виконати вправи на повторення

Round-Up 5, № 49-64 ст. 26-32

Round-Up 5, № 115-125 ст. 58-62

Round-Up 5, № 241, 242 ст. 116

 • Читати та виконувати завдання до текстів

“The Third Man” by Graham Green (ст. 134-135 за підручником Opportunities)

“Tomas Edison’s Shaggy Dog” be Kurt Vonnegut (ст. 136-137 за підручником Opportunities)

 • Повторити лексику ст. 105-106 LPB Opportunities
Математика

Алгебра

 • Повторити § 15 п. 15.1 – 15.5
 • Виконати вправи № 9-14, 8-20
 • Ознайомитися з темою: «Розв’язування систем тригометричних рівнянь», § 16
 • Виконати впр. 1-6.

Геометрія

 • Ознайомитися з темами:
  • «Теорема про три перпидикуляри», § 3 п.19
  • «Ознака перпидикулярності площин», § 3 п. 20
 • Скласти конспекти. Виконати вправи № 33, 34, 36(1), 40-45, 54, 55.
Історія України
 • § 22-32. Підготувати повідомлення «Діяльність гетьмана Павла Скоропадського»
Всесвітня Історія
 • § 11-15. Письмово виконати завдання ст. 126, № 5
Географія
 • Повторити § 28-30, повторити політичну карту Європи (за картою)
 • Ознайомитись з § 31, 33
 • Підготувати повідомлення «Екологічні зв’язки України з Німеччиною та Великобританією»
Хімія
 • Повторити § 19-26 (підручник)
 • Ознайомитись з § 27, 28
Біологія
 • Повторити § 15
 • Ознайомитись з § 12, 16. Скласти конспекти.
 • Підготувати повідомлення «Значення білків»
Фізика
 • Повторити § 31-37
 • Ознайомитись з темами:
  • «Електричний заряд. Закон збереження електричного заряду». § 42, 43 Зробити конспект.
  • «Закон Кулона». § 44. Зробити конспект, впр. 16 (1-3)
  • «Напруженість електричного поля» § 45, 46. зробити конспект, впр. 17 (1, 2)
  • «Робота електричного поля під час переміщення заряду». § 49. Зробити конспект